Regulamin

Regulamin masaży salonu VIVI_Massage z dnia 01.01.2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Salon masażu VIVI Residence („VIVI_Massage”) świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą firmy VIVI Residence Sadowski Artur.
 2. Salon VIVI_Massage świadczy usługi w dniach (wt. – sob. od godziny 12:00 do 22:00) oraz w (niedz. od godziny 12:00 do 21:00). Usługi świadczone są w salonie masażu Apart-hotelu VIVI Residence pod adresem ul. Promienna 6, 44-240 Żory.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu Apart-hotelu VIVI Residence, zobowiązane są przestrzegać zasad panujących w obiekcie VIVI_Residence oraz przestrzegać niniejszego regulaminu masaży. Integralną częścią niniejszego regulaminu, jest dostępny na terenie VIVI Residence regulamin usług świadczonych na rzecz Gości Apart-Hotelu, który można również pobrać ze strony Internetowej pod adresem https://viviresidence.eu
 4. Aktualne dokumenty dotyczące usług masaży VIVI Massage, dostępne są pod adresem strony internetowej https://massage.viviresidence.eu
 5. Czas trwania każdego z dostępnych i oferowanych technik masażu usługi określony jest w następujących jednostkach czasowych: 60, 90, 120 minut i liczony jest od momentu przystąpienia do masażu do momentu wyjścia lub przejścia po masażu do strefy poczekalni gabinetu.
 6. Użyte słowa poniżej w regulaminie określenia oznaczają:
 • „Klient”- osoba dokonująca rezerwacji lub która ma prawo skorzystać z usług VIVI_Residence.
 • „Okaziciel” – osoba posiadająca prawo do dysponowania VOCHER-em honorowanym w Apart- Hotelu VIVI_Residence.
 • “VOUCHER” bon podarunkowy o wartościach 100, 200, 300 PLN
 • „VIVI_Residence” – właściciel gabinetu masażu VIVI_Massage.
 • „Recepcja VIVI_Residence” – recepcja na II p. budynku VIVI Residence przy ulicy Promiennej 6, 44-240 Żory
 • „Oświadczenia osoby korzystającej z masażu” – dokument informacyjny o braku przeciwskazań do masażu.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza „Oświadczenia osoby korzystającej z masażu”, poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt w salonie VIVI_Massage.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu. W trakcie masażu masażystka może kilkakrotnie zapytać o moc nacisku, prosimy o precyzyjną odpowiedź na pytanie. Jeśli nie życzysz sobie pytań ze strony masażystki podczas zabiegu, zaznacz to w dokumencie informacyjnym, który otrzymasz podczas pierwszej wizyty w VIVI_Massage o nazwie „Oświadczenia osoby korzystającej z masażu”.

REZERWACJE

 1. VIVI_Massage, oferuje możliwość dokonywania rezerwacji na dwa sposoby. Pierwszy za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie https://massage.viviresidence.eu na wszystkie dostępne terminy w systemie rezerwacyjnym oraz telefonicznie pod numerem + 48 500 300 400 wyłącznie terminy przewidziane w dni tygodnia (od poniedziałku do czwartku).
 2. Klient, dokonując rezerwacji telefonicznej, zobowiązany jest przybyć na umówioną wizytę na około 10-15 min przed planowaną godziną masażu.
 3. Rezerwację telefoniczną, uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie przez pracownika VIVI_Massage.
 4. Klient który dokonał rezerwacji telefonicznej, zobowiązany jest odwołać lub zmienić zarezerwowany termin świadczenia usługi nie później niż na 24h przed umówionym zabiegiem. Nie ma możliwości odwołania lub zmiany terminu oraz godziny masażu zamówionego za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego on-line. W przypadku odwołania takiej rezerwacji, opłata nie zostanie zwrócona.
 5. Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg punktualnie.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, VIVI_Massage zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

OFERTA

 1. Aktualna oferta dostępnych masaży jest również w Recepcji Apart-Hotelu oraz stronie internetowej https://viviresidence.eu lub bezpośrednio na stronie https://massage.viviresidence.eu

VOUCHERY PODARUNKOWE

 1. VIVI_Residence, posiada w swojej ofercie VOUCHER-y podarunkowe, które można nabyć w Recepcji Apart-Hotelu VIVI Residence i wykorzystać na dowolne usługi oferowane przez Apart-Hotel VIVI Residence, w tym również na usługi salonu VIVI_Massage.
 2. VOUCHER podarunkowy uprawnia okaziciela do skorzystania z dowolnego zabiegu masażu, do wysokości jego wartości.
 3. VOUCHER podarunkowy nie uprawnia do zakupu kosmetyków oferowanych w gabinecie.
 4. VOUCHER podarunkowy można nabyć osobiście w Recepcji VIVI_Residence lub zamówić drogą telefoniczną lub przez e-mail: recepcja@viviresidence.eu
 5. VIVI_Residence oferuje sprzedaży, następujące wartości VOUCHER-ów (100 PLN, 200 PLN, 300, PLN)
 6. Każdy VOUCHER ważny jest od dnia zakupu przez okres 3 miesięcy.
 7. Na życzenie kupującego, VOUCHER po opłaceniu może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata za przesłanie kurierem wynosi 16,00 PLN, Pocztą Polską w cenie 10,00 PLN listem poleconym, jednak w tym przypadku, VIVI_Residence nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracenie, uszkodzenie VOUCHER-a. Istnieje również możliwość wysyłania VOUCHER-a bezpośrednio do obdarowanej osoby.
 8. Wysyłka VOUCHER-a następuje zawsze po zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym. Dane do przelewu znajdują się na stronie https://viviresidence.eu
 9. VOUCHER podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne. W sytuacji, gdy Klientowi postanie niewykorzystana wartość VOUCHER-a, klient ma prawo wykorzystać jego pełną wartość podczas kolejnej wizyty, proporcjonalnie do pozostałej na nim niewykorzystanej wartości. W przypadku, gdy po zrealizowaniu masażu, wartość niewykorzystanej reszty VOUCHER-a będzie stanowić równo lub mniej niż 10 % wartości nominalnej VOUCHER-a, Recepcja nie wyda pozostałej kwoty.
 10. Podstawą do wykonania usługi jest okazanie VOUCHER-a przed zabiegiem masażu.
 11. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na karcie jako data ważności kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 12. Osoby realizujące VOUCHER podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 13. W celu realizacji VOUCHERA wymagana jest rezerwacja terminu wizyty w salonie masażu.
 14. Salon masażu umożliwia realizację VOUCHER-a w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.
 15. Posiadacz VOUCHER-a jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość VOUCHER-a.
 16. W przypadku stwierdzenia braku autentyczności lub podejrzeń co do przynależności VOUCHERA do okaziciela, VIVI_Residence ma prawo odmówić świadczenia usługi. W tym przypadku, okaziciel może udokumentować zakup okazując dowód zakupu lub wykazując dowód jego pozyskania np. w prezencie od znanej VIVI_Residence osoby. W przypadku odmowy honorowania VOUCHER-a, Okaziciel ma prawo wystąpić na drogę sądową.

GROUPON I INNE ZAKUPY GRUPOWE

 1. Osoby realizujące VOUCHER podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 2. W celu realizacji VOUCHER-a wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w salonie VIVI_Massage.
 3. Podczas rezerwacji terminu wizyty należy podać jego parametry ( wartość, datę ważności) lub inny wymaganą informację.
 4. Salon masażu gwarantuje możliwość realizacji kuponu w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.
 5. Okazicielowi w przypadku GROUPON-u, nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 6. Posiadacz VOUCHER-a jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość VOUCHER-a
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, kupon uznany zostaje za zrealizowany.

PRZECIWSKAZANIA

 1. Jak do wszystkich zabiegów, także i do masażu występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:
 • gorączka,
 • krwotoki,
 • krwawienia,
 • żylaki,
 • wszelkie zmiany skórne,
 • hemofilia,
 • ciąża do 3 miesiąca,
 • nieleczone nadciśnienie,
 • choroby nowotworowe,
 • miażdżyca,
 • choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne,
 • stan bezpośrednio po zawale serca,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • świeży zrost,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • stany zapalne,
 • krwiaki i tętniaki,
 • epilepsja,
 • zapalenie szpiku kostnego,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • choroby zakaźne układu oddechowego,
 • zapalanie płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • astma.
  Więcej informacji szczegółowych przeciwskazań udostępniamy w dokumentach do pobrania na stronie internetowej VIVI_Massage pod adresem https://massage.viviresidence.eu.

Skorzystanie z usługi z oferty VIVI_Massage jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez VIVI_Massage, i że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

PŁATNOŚCI

 1. Za pośrednictwem obsługi Recepcji VIVI_Residence, Klient ma możliwość przyjmowania płatności gotówką lub kartą płatniczą. Recepcja znajduje się na II P. Pod adresem ul. Promienna 6, 44-240 Żory.
 2. W przypadku dokonywania rezerwacji masaży z użyciem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie http://massage.viviresidence.eu udostępniamy system płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
 3. Operator płatności elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 lit. a, umożliwia następujące formy płatności:
  • elektroniczne przelewy: Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, PEKAO S.A., Banki Spółdzielcze, BGŻ BNP Paribas Polska, BLIK, Credit Agricole, Bank Pocztowy, Eurobank, GetIng Online, mBank, Nest Bank, Noble Bank, Alior Bank, Citi Handlowy, Idea Bank, Inteligo, PKO, Orange, Plus Bank, ING Bank Śląski, BPS, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, SkyCash, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, Volkswagen Bank, Bank Millennium, Eurobank.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

 1. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie VIVI_Massage.
 2. VIVI_Residence nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w salonie masażu, nie mniej jednak w przypadku stwierdzenia pozostawienia jakichkolwiek rzeczy Klienta, zabezpieczy je do czasu ich odbioru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ VIVI_MASSAGE

 1. Wszystkie usługi świadczone w salonie VIVI_Residence mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystki nie są poradami lekarskimi.
 2. VIVI_Residence zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza „Oświadczenia osoby korzystającej z masażu” o stanie zdrowia, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta w salonie masażu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania w salonie masażu VIVI_Massage bez uzyskania wcześniejszej zgody od osoby upoważnionej do reprezentowania VIVI_Residence.
 2. Kupujący lub posiadacz VOUCHER-a z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego przestrzegać jego zapisów.

 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty VIVI_Residence